Log in

داستان فارسی الاغ و سایه اش با ویدیو برای آموزش زبان فارسی به کودکان و نوجوانان

داستان فارسی الاغ و سایه اش با ویدیو برای آموزش زبان فارسی به کودکان و نوجوانان و تمرین خواندن و شنیدن و افزایش دایره واژگان فارسی Watch this video on YouTube نسخه انگلیسی داستان الاغ و سایه اش برای خواندن داستان الاغ و سایه اش به زبان انگلیسی، اینجا را کلیک کنید. داستان الاغ و

Read more


About Dr. Mohammad Hossein Hariri Asl

Dr. Mohammad Hossein Hariri Asl is an English and Persian instructor, researcher, inventor, author, blogger, SEO expert, website developer, and the creator of LELB Society. He's got a PhD in TEFL (Teaching English as a Foreign Language). Study our guest posting guidelines for authors.

View All 3917 Posts by this Author »

We respond to all comments immediately. View the 20 newest comments and new topics in forums, or create a new topic in forums.

19 comments on “داستان فارسی الاغ و سایه اش با ویدیو برای آموزش زبان فارسی به کودکان و نوجوانان”

 1. چون که با الاغ سریتر و آسان تر می‌توانست برود. و اگه بار هم داشت آن ها را روی الاغ می‌گذاشت

  آن ها درباره ی این که کی زیر سایه ی الاغ میرود دعوا کردند

  به نظر من حق مسافر بود چون که او این فکر را کرد و او اول رفت تو سای الاغ

  که سر همه چیز دعوا نکنیم و با هم کنار بیاییم

  • اشتباه هایی که در این دیدگاه انجام دادید اینها هستند
   سریتر = سریع تر
   سای الاغ = سایه الاغ
   به نظر من هم، حق با مسافر بود که الاغ را کرایه کرده بود. من فکر می کنم راه مناسب این بود که آن دو می توانستند به نوبت از سایه الاغ استفاده کنند و خود را در برابر آفتاب سوزان در امان نگاه دارند

 2. چون که با الاغ سریتر و آسان تر می‌توانست برود. و اگه بار هم داشت آن ها را روی الاغ می‌گذاشت

  آن ها درباره ی این که کی زیر سایه ی الاغ میرود دعوا کردند

  به نظر من حق مسافر بود چون که او این فکر را کرد و او اول رفت تو سای الاغ

  که سر همه چیز دعوا نکنیم و با هم کنار بیاییم

  • خوب، فکر کنم که این دیدگاه شما تکرار دیدگاه قبلی هست. من تفاوتی بین این دو دیدگاه ندیدم. اگر شما تفاوتی پیدا کردید، به من اطلاع بدهید.

 3. به نظر من، حق با مسافر بود چون او الاغ و وقت با الاغ رو کرایه کرد. فکر می کنم که صاحب الاغ با اونا بود فقط برای الاغ رو برگشتن بعد از سفر. اما رفتار مسافر خیلی مهربان نبود.

  • بسیار عالی. من هم کاملا با تو موافق هستم. بهتری بگی
   فقط برای برگردوندن الاغ بعد از سفر / فقط برای اینکه الاغ رو بعد از سفر برگردونه
   مصدر برگرداندن که فعل گذرا هست و به مفعول نیاز دارد.
   مصدر برگشتن، فعل ناگذر هست و به مفعول نیاز ندارد. در این جمله، الاغ مفعول است، در نتیجه، از “برگرداندن” باید استفاده شود

 4. مسافر و صاحب الاغ با هم دعوا کردند چون هوا خیلی افتابی بود و هر دو می خواستند در سایه الاغ پناه بگیرن. جا فقط برای یه از اونا بود نه برای هر دو

 5. مسافر مجبور شد که الاغی کرایه بکند خون بیابان خیلی گرم و سوزان بود و مسافر به یه مقصد خواست زودتر برود

  • چون بیابان خیلی گرم و سوزان بود
   مسافر به یه مقصد خواست زودتر برود –> مسافر می خواست به مقصدش زودتر برسد

Leave a Comment