داستان فارسی عقاب و کلاغ با ویدیو و لیست واژگان فارسی

داستان فارسی عقاب و کلاغ به همراه ویدیو و لیست واژگان و اصطلاحات فارسی برای آموزش فارسی به غیر فارسی زبانان با داستان های ساده و آموزنده داستان عقاب و کلاغ عقاب بزرگ و نیرومندی بر روی کوه بلندی لانه داشت. او که گرسنه بود، از بالای لانه اش بره ای را دید و با … Read more

This lesson was published on Nov 21, 2021 by

Login to study this lesson.

4 comments on “داستان فارسی عقاب و کلاغ با ویدیو و لیست واژگان فارسی”

 1. 1. یک عقاب بود و یک حوان دید. یک کلاق حیادی کرد و می خواست همین حوان را می خواست. رفت به هوان که بگردش ولی خیلی سنگین بود.
  2. همش نباید به دیگران نگاه بکنی
  3. برا اینکه اون حیوان خیلی سنگین بود براهش
  4. برا اینکه دید که بزرگ بود و خودش اون حیوان را می خواست بخره

 2. به دیگران حساد نکن از خودت خوشحال باش

  چون در پشم قوچ گیر کرده بود

  چون عقاب خیلی قدرتمند و قویتر از کلاغ بود

Leave a Comment