Log in

آموزش زبان فارسی درباره بلایای طبیعی با ویدیو

Published on August 5th, 2022 | Last updated on August 5th, 2022 by | Category: Learn Persian Online with 400 Persian Lessons + Videos | No Comments on آموزش زبان فارسی درباره بلایای طبیعی با ویدیو | 131 Views | Reading Time: 4 minutes

آموزش زبان فارسی به بزرگسالان و نوجوانان غیر فارسی زبان درباره بلایای طبیعی به همراه ویدیو و پادکست و تمرین واژگان فارسی در متن به همراه خواندن و درک مطلب بر اساس مطالب علمی در زبان فارسی

ویدیو درس بلایای طبیعی در فارسی

آتشفشان – Volcano

English Documentary on Volcanoes with flashcards for IELTS and TOEFL with a podcast and reading passage

آتشفشان وقتی اتفاق می افتد که از نوک کوه آتشفشان، مواد مذاب، با قدرت به بیرون پرتاب می شوند. این مواد مذاب در ابتدا بسیار داغ هستند و به شکل مایع و به رنگ قرمز یا سرخ می باشند.

آتش سوزی بزرگ – Wildfire

Practice Reading & Listening on Wildfire at LELB Society with podcast and flashcards for IELTS & TOEFL by Zahra Pourbagher

آتش سوزی برزگ وقتی پیش می آید که جنگل و درخت های داخل آن، به شکل طبیعی و به خاطر گرمای زیاد، آتش می گیرند. خاموش کردن آتش سوزی بزرگ، کار بسیار سختی است و حیوانات زیادی به خاطر آتش سوزی از بین می روند.

بهمن – Avalanche

بهمن وقتی اتفاق می افتد که برف نوک کوه که معمولا نرم است به سمت پایین کوه حرکت می کند و هرچه در سر راه خود باشد را با خود می برد. ممکن است کوه نوردان در بهمن گیر کنند.

تگرگ – Hail

تگرگ وقتی اتفاق می افتد که باران به شکل یخ درمی آید و معمولا بزرگ می شود. تگرگ می تواند به اشیا، حیوانات و حتی انسان آسیب برساند. در هنگام بارش تگرگ، باید در جایی که سقف دارد پناه بگیریم.

تندباد – Hurricane

English Documentary on Hurricanes with Transcript and flashcards at LELB Society for listening and reading comprehension

تندباد به بادی گفته می شود که قدرت ویرانی بسیار زیادی دارد. تندباد معمولا چرخشی به شکل دایره دارد و در راه خود، همه چیز را خراب می کند. تندباد ممکن است با باران نیز همراه باشد.

خشکسالی – Drought

drought LELB Society

خشکسالی وقتی پیش می آید که در یک جای خاص، آب بسیار کم و یا اصلا وجود نداشته باشد. وقتی خشکسالی پیش می آید، سطح زمین ترک می خورد و خیلی از حیوانات و گیاهان از بین می روند.

رانش زمین – Landslide

رانش زمین وقتی اتفاق می افتد که لایه های زمین در جاهایی که شیب دارد، سست و ضعیف می شوند. در این حالت، سطح زمین به سمتی که شیب بیشتری دارد، می لغزد.

رعد و برق – Lightning

Practice reading & listening on Thunderstorms for IELTS & TOEFL with podcast and illustrated flashcards transcribed by Mortaza Mousavi at LELB Society

رعد و برق یا آذرخش به تخلیه یا خالی شدن بارهای الکتریکی گفته می شود که در بین ابرهای نزدیک به هم پیش می آید. وقتی آذرخش اتفاق می افتد، اول روشنایی یا نور شدیدی در آسمان دیده می شود و بعد از مدتی، صدای آن شنیده می شود.

زلزله یا زمین لرزه – Earthquake

زلزله یا زمین لرزه به تکان های شدید زمین گفته می شود که به خاطر رها شدن انرژی موجود در گسل های زیر زمین می باشد. زلزله می تواند بسیار خطرناک باشد و خانه ها و ساختمان ها را خراب کند.

سیل – Flood

Inundate 1100 Words You Need Week 11 Day 1

سیل به جاری شدن آب رودخانه ها یا دریاچه ها گفته می شود. سیل می تواند در مسیر خود، همه چیز را بشوید و با خود ببرد. کنترل کردن سیل کار بسیار سختی است.

سونامی – Tsunami

English Documentary on Tsunamis with transcript and flashcards at LELB Society to improve your listening and reading comprehension

سونامی وقتی اتفاق می افتد که موج های بزرگ و نیرومند آب دریا یا اقیانوس به سمت ساحل حرکت می کنند. این موج ها می توانند شهرها و روستاهای ساحلی را ویران کنند و با خود به سمت آب دریا یا اقیانوس ببرند. سونامی به خاطر زلزله یا آتشفشان در کف دریا یا اقیانوس به وجود می آید.

گردباد – Tornado

Practice reading & listening on Tornadoes for IELTS & TOEFL at LELB Society with flashcards and podcast

گردباد به بادی بسیار نیرومند گفته می شود که به شکل ستونی عمودی می باشد. گردباد در مسیر خود، همه چیز را از جا می کند و ویران می کند. سرعت گردباد معمولا بسیار زیاد است.

Leave a Comment

Chat