Log in

آموزش زبان فارسی با داستان شیر و روباه و گوزن با ویدیو

داستان شیر و روباه و گوزن به همراه ویدیو، نسخه انگلیسی و لیست واژگان جدید مناسب برای آموزش زبان فارسی به کودکان و نوجوانان غیر فارسی زبان

ترجمه و ساده نویسی: سپیده قربانلو

نسخه انگلیسی داستان شیر و روباه و گوزن

برای خواندن نسخه انگلیسی شیر و روباه و گوزن بر روی لینک زیر کلیک کنید:

The Lion The Fox and The Stag Best Aesop’s Fables + Video

ویدیوی داستان شیر و روباه و گوزن

متن داستان شیر و روباه و گوزن

روزی، روزگاری شیر پیر و بیماری در لانه اش دراز کشیده بود. شیر پیر، دیگر توانایی شکار و تهیه ی غذایش را نداشت. به همین دليل، او به دوستش، روباه، که برای پرسیدن حال او آمده بود، گفت: “دوست خوبم، کاش به آن طرف بیشه میرفتی و گوزن بزرگی که آنجا زندگی می‌کند را فريب میدادی تا به لانه ی من بیاید. بسیار دوست دارم برای شام از قلب و مغز آن گوزن، دلی از عزا درآورم.”

The Lion The Fox and the Stag - Best Aesop's fables with video and vocabulary practice

روباه به سمت بیشه رفت و گوزن را پیدا کرد. روباه با چرب زبانی به گوزن گفت: “سرور من، شما شانس خوبی داری. شما سلطان جنگل، شیر را می شناسید. خوب، او در حال مرگ هست و شما را برای جانشینی خود و حکومت بر جانوران دیگر انتخاب کرده است.”

داستان فارسی روباه دم بریده با ویدیو برای آموزش زبان فارسی به کودکان و نوجوانان

روباه برای چاپلوسی بیشتر ادامه داد: “سرورم، امیدوارم مژدگانی من را فراموش نکنید. من اولین کسی هستم که این خبر خوش را برای شما آوردم. حالا هم باید پیش شیر برگردم. بسیار خوشحال خواهم شد اگر شما پیشنهاد من را قبول کرده و با من به نزد شیر بیایید. در این صورت، او خودش پادشاهی را به شما واگذار خواهد کرد.”

The Stag and the Pool from Aesop's fables with vocabulary practice and video for English learners

گوزن نادان، بدون هیچ شکی با روباه به لانه ی شیر رفت. اما، در همان لحظه که گوزن پایش را داخل لانه ی شیر گذاشت، شیر به او حمله کرد. ولی شیر بخاطر پیری در تاریکی غار نتوانست سر گوزن را به خوبی تشخیص دهد. در نتیجه، گوزن که فقط گوش هایش پاره شده بود از دست شیر فرار کرد. گوزن با سرعت زیاد به پناهگاهش در بیشه برگشت.

Beard the lion in his den

روباه و شیر گرسنه، از این ناکامی بسیار ناراحت شدند. شیر، خیلی نا امید شده بود. برای همین، از روباه خواهش کرد که یک بار دیگر برای آوردن گوزن به لانه اش تلاش کند. روباه با شک و تردید گفت:”گمان نمی کنم که با این اتفاق، کار آسانی باشد. اما، من سعی ام را می کنم.”

داستان شیر گرگ و روباه برای آموزش زبان فارسی به کودکان و نوجوانان غیر فارسی زبان

روباه برای بار دوم به بیشه رفت. او گوزن را در حال استراحت پیدا کرد. گوزن که هنوز ترس و وحشت حمله شیر در جانش بود، روباه را در حال نزدیک شدن دید. گوزن از جایش بلند شد و شاخ هایش را به سمت روباه گرفت. گوزن رو به روباه کرد و گفت: “ای روباه شرور و حیله گر، برای چه می خواستی من را به کشتن بدهی؟ با پاهای خودت از اینجا فرار کن، وگرنه با شاخ هایم تو را میکشم.”

آموزش زبان فارسی با داستان شیر و گوزن برای کودکان

اما روباه با پررویی جواب داد:”تو چقدر ترسو هستی. شیر که قصد آسیب زدن به تو را نداشت. او فقط می خواست چندین راز پادشاهی را در گوش تو زمزمه کند. در حالی که تو، مثل یک خرگوش ترسیدی و  فرار کردی.”

گوزن کمی عقب کشید. روباه ادامه داد: “شما تقریبا شیر را از خودتان نا امید کردید. من مطمئن نیستم که شیر تصمیمش را در مورد پادشاهی شما تغییر نداده باشد. به احتمال زیاد، او گرگ را به جای شما برای پادشاهی انتخاب خواهد کرد. مگر این که، شما هر چه زودتر برگرشته و روحیه و شجاعت خود را به شیر نشان دهید. من قول می دهم که شیر به شما آزاری نمی رساند. من با تمام وجودم به شما وفادار خواهم بود.”

Fantastic Mr. Fox movie review and analysis in Film Criticism Course Forum

گوزن به اندازه ای احمق بود که بار دیگر به دنبال روباه به لانه ی شیر رفت. ولی از بد روزگار، این دفعه شیر، هیچ اشتباهی نکرد. شیر بر گوزن چیره شد و بر بدن بی جان او جشن گرفت. روباه نیز از این فرصت استفاده کرد. هنگامی که، شیر حواسش نبود، روباه به سرعت مغز گوزن را دزدید و در جایی پنهان کرد.

lion's share LELB Society

در همین حال، شیر به سراغ مغز گوزن برای خوردن رفت. اما، چیزی پیدا نکرد. روباه که در حال تماشای شیر بود به او گفت: “من فکر نمی کنم جستجوی مغز این گوزن بی فکر فایده ای داشته باشد. این موجود که دوبار با پای خودش به لانه ی شیر آمده، چطور می تواند مغزی در سر داشته باشد؟!”

واژگان فارسی داستان شیر و روباه و گوزن

 1. دل از عزا درآوردن: بعد از مدت زیادی گرسنگی، غذای خوبی خوردن
 2. فریب دادن: گول زدن
 3. چرب زبانی: خوش زبانی کردن، تعریف و تمجید کردن
 4. مژدگانی: هدیه ای که به خاطر خبر خوش به کسی می دهند
 5. چاپلوسی: به دروغ از کسی تعریف کردن
 6. ناکامی: نا امیدی، عدم موفقیت، شکست خوردن
 7. شرور: بدجنس
 8. چیره شدن: پیروز شدن

پرسش و پاسخ

بعد از خواندن داستان شیر و روباه و گوزن به پرسش های زیر در کامنت پاسخ دهید.

 1. روباه برای بردن گوزن به لانه ی شیر از چه فریبی استفاده کرد؟
 2. چطور در پایان داستان شیر به خواسته خود رسید؟
 3. شما از این داستان چه نتیجه ای گرفتید؟

4 comments on “آموزش زبان فارسی با داستان شیر و روباه و گوزن با ویدیو”

 1. 1- روباه گوزن را فریب داد و به گوزن گفت که شیر از او می‌خواهد پادشاه جدید شود.

  2- شیر با اسرار روباه برای فریب دوباره گوزن به خواسته اش رسید.

  3- یاد گرفتم که نباید ساده لوح باشی چون می تواند خطرناک باشد و قبل از اینکه به مردم اعتماد کنی باید فکر کنی.

  • سلام پریسا. از اینکه می بینم بعد از مدتی، دوباره برای آموزش زبان فارسی به سایت ما اومدی، خیلی خوشحال هستم. مثل همیشه، به همه سوالها خوب و کامل جواب دادی. آفرین بر شما
   تفاوت بین “اَسرار” و “اِصرار” در این است که اسرار، جمع سِر و به معنی راز هست که به معنی رازها است. ولی اصرار به معنی پافشاری کردن بر روی چیزی است. در کامنت یا دیدگاه شما، باید از “اصرار” استفاده شود

 2. ۱- روباه به گوزن گفت که شیر مریض است و می خواهد او را سلطان جنگل کند و با این دروغ او را فریب داد

  ۲- در ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پایان داستان شیر و روباه نا امید نشدن و شیر از روباه خواست که دوباره گوزن را گول بزند و بیاورد به لانه ی او. گوزن و نادان دوباره گول خورد و اومد پس آنها موفق شدن.
  ۳- من یاد گرفتم که وقتی یک چیزی را میشنوی نباید زود باور کنی و به راحتی گول بخوری.

  • سلام دل آرا. خوشحالم که دوباره کامنت های شما رو می بینم. مثل همیشه، خوب و کامن به پرسش ها پاسخ دادی.
   در داستان فارسی شیر، روباه و گوزن، ما یاد می گیریم که تکرار کردن اشتباه می تونه خیلی خطرناک باشه. گوزن، یک بار اشتباه کرد و جان سالم بدر برد. ولی دومین بار، چون همان اشتباه را تکرار کرد، به دام شیر افتاد و جان خود را از دست داد.

Leave a Comment

Chat