Log in
Home  »  Learn Persian Online with 400 Persian Lessons + Videos   »   روخوانی متون فارسی از الف تا خ با ویدیو برای آشنایی با حروف الفبای فارسی

روخوانی متون فارسی از الف تا خ با ویدیو برای آشنایی با حروف الفبای فارسی

تمرین روخوانی متون فارسی از حرف الف تا خ با ویدیو برای آشنایی با حروف الفبای فارسی و تمرین خواندن و نوشتن به ویژه مناسب برای غیر فارسی زبانان Watch this video on YouTube آشنایی با حروف الفبا از الف تا ث برای آشنایی با حروف الفبای فارسی از الف تا ث، این درس را

Read more


About Dr. Mohammad Hossein Hariri Asl

Dr. Mohammad Hossein Hariri Asl is an English and Persian instructor, researcher, inventor, author, blogger, SEO expert, website developer, and the creator of LELB Society. He's got a PhD in TEFL (Teaching English as a Foreign Language). Study our guest posting guidelines for authors.

View All 3964 Posts by this Author »

We respond to all comments immediately. View the 30 newest comments and new topics in forums, or create a new topic in forums. You can also contact us to leave voice messages.

52 comments on “روخوانی متون فارسی از الف تا خ با ویدیو برای آشنایی با حروف الفبای فارسی”

  • کاملا درست نوشتید! تاج خروس قرمز است. پرهای بدن خروس هم به رنگ های مختلفی مانند سفید، قهوه ای، نارنجی، قرمز و طلایی هستند.

  • خواستن، توانستن است. با تلاش و تمرین، حتما می توانید در زبان فارسی همه چیز را بدانید. خواندن و نوشتن در زبان فارسی به تمرین نیاز دارد که البته پیشرفت شما خیلی خوب بوده است.

  • آفرین بر شما. با چسب، چوب، پیچ و مهره، شما می توانید یک کتابخانه خوب بسازید. یک نجار، با استفاده از چسب و چوب، چیزهای زیادی درست می کند.

  • بله، همینطور است. فارسی صحبت کردن شما خیلی خوب است. با تمرین و کامنت گذاشتن در مدرسه فارسی ما، خواندن و نوشتن فارسی را هم به زودی یاد می گیرید.

  • بسیار خوب، آفرین بر شما.
   در خت = درخت (بدون فاصله باید نوشته شود)، یعنی بین “در” و “خت” فاصله ای نیست

  • آفرین بر شما. برای ساختن خانه و دیوار، از آجر استفاده می شود. برای چسباندن آجرها از سیمان یا گچ استفاده می شود.

  • آفرین بردیا. چه کار خوبی! کوه پیمایی و خوردن غذا در کوه و طبیعت زیبا. خوش به حالت، بردیا

  • بله، خاموش هم یک واژه فارسی است که در آن از حرف “خ” استفاده شده است. حرف خ را ما تازه یاد گرفته ایم.

  • آفرین برسام. با کامنت گذاشتن قبل و بعد از کلاس آنلاین، می تونید با شکل و جای حروف الفبای فارسی به خوبی آشنا بشوید. این جمله کاملا به درستی نوشته شده است.

  • آفرین بر شما، برسام جان. اگر به همین شکل ادامه بدهی، خیلی زود، خواندن و نوشتن فارسی را یاد می گیرید. این جمله فارسی را هم کاملا درست نوشتید.

  • خوشحالم می بینم که قبل از کلاس آنلاین فارسی، با کامنت گذاشتن، نوشتن فارسی را تمرین می کنید. همانطوری که گفتید، زمین خانه ما انسانها است و باید آن را دوست داشته باشیم.

  • آفرین. به خوبی فارسی نوشتن را تمرین می کنید. فقط باید کل چاپ کردن را به شکل کامل بنویسید که می شود: من می خواهم کتابم را چاپ کنم

  • به جای کلمه “اسب” باید کلمه “است” را بنویسید. بله، تاج خروس قرمز است

  • آفرین، این اولین جمله کاملی هست که شما نوشتید. پیش از این، کلمه یا واژه فارسی می نوشتید

  • پدر و پسر فقط در یک حرف با هم فرق دارند. ولی همین یک حرف، معنی کلمه را تغییر می دهد

  • آفرین بر شما، آدریان. بعد از 4 جلسه کلاس فارسی، الان می تونی به این خوبی، جمله های فارسی را بنویسی و از فرم کامنت گذاری به این خوبی استفاده کنی. پیشرفت شما در آموزش زبان فارسی و آشنایی با حروف فارسی بسیار عالی هست.

  • آفرین آدریان. خیلی خوب نوشتی. فقط کلمه دست هایم را باید درست بنویسی: با حوله، دست هایم را خشک کردم.

  • آفرین آدریان. کاملا درست نوشتی. این جلسه چهارم است که در کلاس فارسی شرکت می کنی، و به این راحتی می تونی جمله های فارسی رو خودت بنویسی و از روی متون فارسی روخوانی کنی. پیشرفت شما خیلی خوب است.

  • آفرین آدریان که به این خوبی داری روخوانی متون فارسی از الف تا خ را تمرین می کنی و با حروف الفبای فارسی آشنا می شوی. در این جمله که نوشتی، فقط کلمه آخر “دارد” را به اشتباه “داراد” نوشتی. یکی از خوبی های کامنت گذاشتن برای تمرین نوشتن فارسی هم این است که ما اشتباه های شما را اصلاح می کنیم.

Leave a Comment