انگلیسی پایه هشتم درس هفتم با ویدیو و تمرین تلفظ واژگان

انگلیسی پایه هشتم درس هفتم به همراه ویدیو یا پادکست آموزشی مناسب برای آموزش واژگان انگلیسی در متن و تمرین تلفظ درست واژگان با تدریس دکتر محمد حسین حریری اصل، دکترای آموزش زبان انگلیسی با گرایش آموزش آنلاین ویدیوی انگلیسی پایه هشتم درس هفتم Lesson 7 Conversation Listen to two students and their English teacher … Read more

Best English Presentation on Free Time

English presentation on free time with reading practice and podcast delivered by LELB Society’s students and members. Join LELB Society and practice speaking by giving English presentations on interesting topics. We will assess your performance thoroughly. English presentation on free time Reading practice on free time The importance of free time We all want to … Read more

Regale Definition in Context from 601 Words

Regale definition in authentic context with synonyms and images or illustrations selected from the book, 601 Words You Need to Know to Pass Your Exam. Improve your advanced and academic vocabulary in real context. /rɪˈɡeɪl/ (verb) Regale definition to amuse or entertain someone particularly in a conversation, delight to provide someone or a group of … Read more

Divertissement Meaning in Context – 601 Words

Divertissement meaning in authentic passages and real context from the book, 601 Words You Need to Know to Pass Your Exam. Learn advanced vocabulary with images and illustrations and text-to-speech functionality. /dɪˈvəːtɪsmənt,ˌdiːvɛːˈtiːsmɒ̃/ (noun) Divertissement meaning amusement and entertainment, distraction, diversion a series of short discrete dance in ballet intended to show a dancer’s skills Example … Read more

Mirth GRE Vocabulary Flashcard

Mirth GRE Vocabulary Flashcard /mɜːθ/ (noun) Definition enjoyment or happiness, laughter, hilarity, high spirits, jollity, fun, gaiety, humor, amusement, entertainment, joviality, buoyance, merriment, joy, delight, blitheness, joyfulness, euphoria, exhilaration, glee Example If you think that the ultimate source of happiness lies in money, people, or power, you are mistaken. Real happiness lies within you. I … Read more

Variety 504 Absolutely Essential Words Lesson 8

Variety 504 Absolutely Essential Words Lesson 8 with synonyms, antonyms and parts of speech for GRE, TOEFL & IELTS candidates in real context /vəˈraɪə.ti/ (noun) different types of things or people, the state of being different or varied, a collection of different things, array, mixture, miscellany, diversification, multifariousness, heterogeneity, change, diversity, assortment, variation, category, class, … Read more

Bring Down the House 1100 Words You Need Week 27

Bring Down the House 1100 Words You Need Bring Down the House 1100 Words You Need Week 27 to win the enthusiastic approval of the audience, to cause great enthusiasm, to entertain and amuse people, to make people laugh and have a good time Since leaving a white-collar marketing job in 1992, Dave Ruch has … Read more

Spare Time | An IELTS Essay Sample

Spare Time | An IELTS Essay Sample Spare Time | An IELTS The International English Language Testing System or IELTS /ˈaɪ.ɛlts/, is an international standardized test of English language proficiency for non-native English language speakers. It is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment, and was established in … Read more