آموزش زبان فارسی درباره اهرام مصر با ویدیو

آموزش زبان فارسی درباره اهرام مصر و شگفتی های مصر باستان به همراه ویدیو مناسب برای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان با مطالب علمی و آموزنده. این درس فارسی به شما کمک می کند تا واژگان فارسی را در متون واقعی فرا بگیرید. ویدیوی درس فارسی اهرام مصر نسخه انگلیسی درس اهرام مصر … Read more

This lesson was published on Sep 01, 2022 by

Login to study this lesson.

2 comments on “آموزش زبان فارسی درباره اهرام مصر با ویدیو”

  1. طناب و سطح های شیبدار و قرقره های چوبی و نیروی بدن. از هزارام کارگر برای بریدان بلوک های بزرگ استفاده می شود و سپس به آرامی ان بلوك ها بالای هرم بر روی سطح های شیبدار حرکت می دادند۰

Leave a Comment