آموزش زبان فارسی درباره اهرام مصر با ویدیو

آموزش زبان فارسی درباره اهرام مصر و شگفتی های مصر باستان به همراه ویدیو مناسب برای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان با مطالب علمی و آموزنده. این درس فارسی به شما کمک می کند تا واژگان فارسی را در متون واقعی فرا بگیرید. ویدیوی درس فارسی اهرام مصر Watch this video on YouTube

Read more

About Dr. Mohammad Hossein Hariri Asl

Dr. Mohammad Hossein Hariri Asl is an English and Persian instructor, researcher, inventor, author, blogger, SEO expert, website developer, and the creator of LELB Society. He's got a PhD in TEFL (Teaching English as a Foreign Language). Study our guest posting guidelines for authors.

2 comments on “آموزش زبان فارسی درباره اهرام مصر با ویدیو”

  1. طناب و سطح های شیبدار و قرقره های چوبی و نیروی بدن. از هزارام کارگر برای بریدان بلوک های بزرگ استفاده می شود و سپس به آرامی ان بلوك ها بالای هرم بر روی سطح های شیبدار حرکت می دادند۰

Leave a Comment