شنای اسب دریایی موضوع کلاس فارسی و تمرین نوشتن فارسی

#109648
Samira Ghafari
Participant

که اسب دریایی استاده شنا میکند. به این دلیل، شنای اسب دریایی بسیار جالب است.

چون که سره اسب دریایی شبیه اسب است

بعضی از اسب های دریایی در دریا ی کم عمق و قرم و بعضی در دریا های خنک زندگی میکنند

Categories:

Last updated on October 6, 2022 by