داستان موش، قورباغه و شاهین – آموزش خواندن و نوشتن فارسی

داستان موش، قورباغه و شاهین برای آموزش خواندن و نوشتن فارسی به غیر فارسی زبانان … Read more

داستان شیر و خرگوش باهوش برای آموزش فارسی به کودکان

داستان شیر و خرگوش باهوش برای آموزش فارسی به کودکان و نوجوانان غیر فارسی زبان … Read more

داستان فارسی چوپان و بزهای وحشی با ویدیو و آموزش واژگان فارسی

داستان فارسی چوپان و بزهای وحشی با ویدیو و متن ساده داستان و آموزش واژگان … Read more

داستان فارسی عقاب و کلاغ با ویدیو و لیست واژگان فارسی

داستان فارسی عقاب و کلاغ به همراه ویدیو و لیست واژگان و اصطلاحات فارسی برای … Read more

کلاس آنلاین آموزش فارسی برای غیر فارسی زبانان

کلاس آنلاین آموزش فارسی کلاس آنلاین آموزش فارسی برای غیر فارسی زبانان در آکادمی آنلاین … Read more

گم شدن در فارسی با کارتون ببعی با متن کامل و تمرین واژگان

گم شدن در زبان فارسی برای کودکان با کارتون ببعی به همراه متن کامل و … Read more

آموزش فارسی به کودکان 3 تا 10 سال از سر تا سر دنیا

آکادمی تخصصی LELB Society، برای آموزش فارسی به کودکان 3 تا 10 سال از سر … Read more

شوخی کردن در فارسی با داستان ببعی و ببعو با متن و ویدیو برای کودکان

شوخی کردن در زبان فارسی برای کودکان با داستان کارتونی ببعی و ببعو به همراه … Read more

داستان باد و خورشید برای آموزش فارسی به کودکان

داستان فارسی باد و خورشید از ازوپ برای آموزش فارسی به کودکان غیر فارسی زبان … Read more

دلتنگ شدن در فارسی با فیلم کارتونی ببعی و ببعو برای کودکان

دلتنگ شدن در زبان فارسی در قالب داستان و بر اساس فیلم و سریال کارتونی … Read more

WhatsApp