پرسش چالشی درباره طول عمر برای مکالمه فارسی و تمرین صحبت کردن

پرسش چالشی درباره طول عمر برای تمرین مکالمه فارسی و صحبت کردن مناسب برای غیر فارسی زبانان و ایده آل برای افزایش دایره واژگان فارسی پرسش چالشی درباره طول عمر در کلاس بعدی فارسی، درباره … Read more

روخوانی متون فارسی از الف تا خ با ویدیو برای آشنایی با حروف الفبای فارسی

تمرین روخوانی متون فارسی از حرف الف تا خ با ویدیو برای آشنایی با حروف الفبای فارسی و تمرین خواندن و نوشتن به ویژه مناسب برای غیر فارسی زبانان آشنایی با حروف الفبا از الف … Read more

آموزش خواندن و نوشتن فارسی به غیر فارسی زبانان در مدرسه آنلاین فارسی

آموزش خواندن و نوشتن فارسی به غیر فارسی زبانان از سطح مقدماتی تا پیشرفته در مدرسه آنلاین فارسی LELB Society، با روش های نوین و غیرکتابی می باشد. آموزش خواندن و نوشتن فارسی به کودکان … Read more

پرسش چالشی درباره تقلب در امتحان برای تمرین صحبت کردن در فارسی

پرسش چالشی درباره تقلب در امتحان برای مکالمه فارسی و تمرین صحبت کردن و نوشتن به همراه ترجمه انگلیسی آن ویژه غیر فارسی زبانان پرسش چالشی درباره تقلب در امتحان خود را برای صحبت کردن … Read more

پرسش چالشی درباره دوران کودکی برای مکالمه فارسی و تمرین نگارش

پرسش چالشی درباره دوران کودکی برای کلاس مکالمه فارسی و تمرین نگارش و مقاله نویسی در فارسی در کلاس آنلاین فارسی پرسش چالشی درباره دوران کودکی در کلاس فارسی بعدی، درباره پرسش های زیر، صحبت … Read more

انشای فارسی درباره ماهیگیری به عنوان سرگرمی مورد علاقه

انشای فارسی درباره ماهیگیری به عنوان سرگرمی مورد علاقه فارسی آموز در کلاس آنلاین زبان فارسی برای غیر ایرانی ها برای تمرین نوشتن با تصحیح غلط املایی و دستوری انشای فارسی با موضوع سرگرمی مورد … Read more

تمرین خلاصه نویسی در فارسی با داستان بوفالوی باهوش

تمرین خلاصه نویسی در زبان فارسی برای تقویت مهارت نوشتن به شکل عملی و کاربردی در کلاس آنلاین فارسی برای غیر فارسی زبانان به ویژه کودکان و نوجوانان با فارسی آموزی از کشور آمریکا تمرین … Read more

جمله سازی فارسی و آشنایی با ساختار جمله در زبان فارسی

جمله سازی فارسی و آشنایی با ساختار جمله در زبان فارسی برای غیر فارسی زبانان به عنوان تمرین کاربردی و مفید برای استفاده از واژگان و اصطلاحات فارسی در جمله جمله سازی در زبان فارسی … Read more

تمرین املای فارسی در کلاس آنلاین با تصحیح غلط های املایی

تمرین املای فارسی در کلاس آنلاین با تصحیح غلط های املایی برای غیر فارسی زبانان به منظور یادگیری طرز صحیح نوشتن کلمات فارسی به ویژه برای کودکان و نوجوانان به طور مفید و کاربردی تمرین … Read more

تمرین نوشتن و دستخط فارسی برای غیر فارسی زبانان در کلاس آنلاین فارسی

تمرین نوشتن و دستخط فارسی برای غیر فارسی زبانان در کلاس آنلاین فارسی به همراه تجزیه و تحلیل دقیق دستخط فارسی آموز همان طوری که در ویدیو دیدید، برای نوشتن حروف پ و شین، نیازی … Read more