کلاس آنلاین فارسی بر روی اینترنت برای کودکان

#108386
Marzieh Ebtelahi
Participant

۱-ایترنت، چون با اینترنت بیشتر کارهایم را انجام بدهم مثل درس و بازی.

۲-بله،چون با آنلاین می‌شود همه جا کلاس داشته باشیم.

۳-همه انسان ها در همه‌جای دونیا می‌توانند باهم حرف بزنند.

Categories:

This page was published on by