روخوانی متون فارسی از الف تا گاف با ویدیو برای غیر فارسی زبانان

تمرین روخوانی متون فارسی از حرف الف تا گاف با ویدیو برای غیر فارسی زبانان تدریس شده به زبان انگلیسی شامل واژگان و جمله های بسیار ساده و رایج در زبان فارسی و تمرین تلفظ و افزایش دایره واژگان Watch this video on YouTube آشنایی با حروف الفبا از الف تا غین برای آشنایی با

Read more

About Dr. Mohammad Hossein Hariri Asl

Dr. Mohammad Hossein Hariri Asl is an English and Persian instructor, researcher, inventor, author, blogger, SEO expert, website developer, and the creator of LELB Society. He's got a PhD in TEFL (Teaching English as a Foreign Language). Study our guest posting guidelines for authors.

20 comments on “روخوانی متون فارسی از الف تا گاف با ویدیو برای غیر فارسی زبانان”

    • آفرین آدریان. کاملا درست و بدون اشتباه نوشتی. سگ های گله به چوپان کمک بزرگی می کنند. اگر گله، سگ نداشته باشد، ممکن است گرگ به گله حمله کند.

    • بله، درست نوشتی آدریان. برای من هم یک بار پیش آمد که در هنگام شستن ظرفها، یکی از آنها از دستم افتاد و شکست.

    • با یک برنامه ریزی مناسب، هم می توانیم درس های مدرسه را انجام دهیم و هم وقت آزاد برای تفریح داشته باشیم.

    • آفرین آریان. من پیانو زدن شما را دیده ام. واقعا خیلی خوب پیانو می زنید. حتما در پیانو زدن پشتکار زیادی داشته اید.

Leave a Comment