داستان بقال و طوطی برای آموزش آنلاین زبان فارسی

داستان بقال و طوطی داستان بقال و طوطی بقالی در مغازه خود یک طوطی زیبا و سخن گو داشت . طوطی هم از مغازه محافظت می کرد و هم با مشتری ها حرف می زد .  خلاصه طوطی باعث رونق کسب و کار بقال شده بود .: روزی طوطی در مغازه تنها بود او می … Read more

داستان خاربن وجود برای آموزش آنلاین زبان فارسی در سطح پیشرفته

داستان خاربن وجود داستان خاربن وجود روزی، مردی در وسط یک کوچه که محل رفت و آمد مردم بود، بوته ی خاری کاشت. آن بوته روز به روز رشد می کرد و بزرگ تر می شد. وقتی رهگذران می خواستند از آن جا رد شوند، خار به لباس هایشان گیر می کرد و لباس هایشان … Read more