گفتگو درباره تصویر شادی و غم در کلاس آنلاین فارسی

Online Persian Class at LELB Society Photo Analysis Happy vs Sad

Read more

آشنایی با ایران در کلاس آنلاین فارسی و بیان علایق

Online Persian Class at LELB Society on Visiting Iran

Read more

تمرین روخوانی متون فارسی با موضوع بهداشت فردی

Reading Aloud in Persian at LELB Society about Hygiene in an Online Persian Class

Read more

هدف گذاری سال نو در کلاس آنلاین زبان فارسی به شکل مصاحبه

Online Persian Class at LELB Society about New Year's Resolution in Farsi Sample 7

Read more

بازی نقش دکتر و بیمار در کلاس آنلاین زبان فارسی

Online Persian Class Role Play doctor patient at LELB Society

Read more

داستان گویی در کلاس آنلاین فارسی و گفتگو با مدرس

Storytelling in Farsi at LELB Society An Online Persian Class Sample

Read more

انجام پژوهش درباره کرونا در کلاس آنلاین زبان فارسی

Learn Persian Online by Doing Research on CoronaVirus at LELB Society

Read more

تمرین خلاصه نویسی در فارسی با داستان قورباغه و گاو نر

Learn Persian Online Story the Frog and the Ox at LELB Society

Read more

داستان خروس مغرور – آموزش فارسی با داستان

Read more

پری دریایی و تبر طلایی – آموزش فارسی با داستان

Mercury and the Workmen from Aesop's Fables at LELB Society with a podcast and vocabulary practice

Read more