روش های پیشگیری از بیماری کرونا – آموزش زبان فارسی

Learn Persian Online at LELB Society about Hygiene Factors against CoronaVirus for Kids

Read more

تمرین روخوانی متون فارسی با موضوع بهداشت فردی

Reading Aloud in Persian at LELB Society about Hygiene in an Online Persian Class

Read more

رعایت بهداشت فردی برای آموزش آنلاین زبان فارسی

online-persian-class about observe personal hygiene at LELB Society

Read more

انجام پژوهش درباره کرونا در کلاس آنلاین زبان فارسی

Learn Persian Online by Doing Research on CoronaVirus at LELB Society

Read more

گوارش غذا در بدن – آموزش آنلاین زبان فارسی

Learn Persian online on digestive system at LELB Society with podcast and related vocabulary

Read more

آشنایی با منظومه خورشیدی – تمرین خواندن در فارسی

Learn-Persian-about-solar-system-with-podcast-at-LELB-Society.jpg

Read more

زندگی پرندگان – تمرین خواندن در فارسی

birds life to learn Persion online in LELB Society

Read more

رشد گیاهان از دانه – تمرین خواندن در فارسی

plant growth from seed to learn Persian online at LELB Society

Read more

آشنایی با زمین – تمرین خواندن در فارسی

Learn Persian about Earth with podcast and selected text at LELB Society

Read more