داستان گرگ و شیر – آموزش زبان فارسی به کودکان

داستان گرگ و شیر برای آموزش زبان فارسی به کودکان و نوجوانان به همراه ویدیو و لیست واژگان جدید، برگرفته از داستان های آموزنده ازوپ با ترجمه دکتر محمد حسین حریری اصل نسخه انگلیسی داستان گرگ و شیر برای خواندن نسخه انگلیسی داستان گرگ و شیر، اینجا را کلیک کنید. داستان گرگ و شیر روزی … Read more

داستان فارسی شیر و گراز با ویدیو برای آموزش فارسی به کودکان و نوجوانان

داستان فارسی شیر و گراز با ویدیو برای آموزش زبان فارسی به کودکان و نوجوانان با لیستی از واژگان جدید و پرسش و پاسخ نسخه انگلیسی داستان شیر و گراز برای خواندن داستان شیر و گراز به زبان انگلیسی، اینجا را کلیک کنید. داستان شیر و گراز در یک روز گرم تابستان، یک شیر و … Read more

داستان طوطی و بازرگان – آموزش آنلاین فارسی به کودکان

داستان طوطی و بازرگان داستان طوطی و بازرگان روزی، روزگاری بازرگان ثروتمندی طوطی خوش سخن و زیبایی داشت که در قفس از او نگهداری می کرد. بازرگان هر روز با طوطی صحبت می کرد و از شیرین زبانی طوطی لذت می برد. مرد بازرگان روزی تصمیم می گیرد برای تجارت به هندوستان سفر کند. مرد … Read more