آموزش فارسی با شعر کتاب خوب – آموزش آنلاین فارسی به کودکان

آموزش فارسی با شعر کتاب خوب

آموزش فارسی با شعر کتاب خوب

کتاب خوب، یار مهربان

کتاب، یک دوست خوب است که در هر جایی و هر زمانی همراه ما است. ما می توانیم هر چیزی را که نمی دانیم از کتاب بپرسیم. کتاب خواندن به ما کمک می کند تصمیم های درست بگیریم و در زندگی کمتر اشتباه کنیم.

کتاب، دوست خوبی است که ما را هیچ وقت تنها نمی گذارد. کتاب در هر وقت و هر جایی به کمک ما می آید. پس هیچ وقت نباید کتاب خواندن را فراموش کنیم و ما هم نباید این دوست خوب یعنی کتاب را تنها بگذاریم.

کتاب ها، موضوع های مختلفی مانند شعر، داستان های واقعی یا خیالی، علمی، درسی و آموزشی دارند.

کتاب، دوست خوب ما است پس ما باید مواظب کتاب های خود باشیم که کثیف یا پاره نشوند. بعد از خواندن هر کتاب، آن را در جای خود در کتابخانه می گذاریم.

ما می توانیم کتاب های خود را به دوستانمان امانت بدهیم تا آن ها هم بخوانند. اگر از کسی کتاب امانت گرفتیم باید مراقب باشیم که گم نشود و تمیز و سالم به او برگردانیم.

اگر در کتابخانه عمومی عضو شویم کتاب های زیادی را در مورد هر چیزی می توانیم به امانت بگیریم و بعد از خواندن آن را به کتابخانه برگردانیم. ما می توانیم کتاب های خود را که خوانده ایم به کتابخانه هدیه بدهیم.

شعر کتاب خوب، به ما می گوید: کتاب، دوست مهربان، دانا و خوش زبان است. کتاب زبانی برای حرف زدن ندارد ولی حرف های زیادی برای گفتن در مورد هر چیزی دارد. کتاب دوست هنرمند و فهمیده ای است که هیچ ضرری به ما نمی رساند بلکه با راهنمایی هایش به ما سود می رساند. پس هیچ وقت دوست خوب خود را از یاد نبریم و تنهایش نگذاریم، همیشه کتاب بخوانیم.

شعر «کتاب خوب» از “عباس یمینی شریف”

من یار مهربانم

دانا و خوش بیانم

گویم سخن فراوان

با آن که بی زبانم

پندت دهم فراوان

من یار پند دانم

من دوستی هنرمند

با سود و بی زیانم

از من مباش غافل

من یار مهربانم

Leave a Comment

🤙 WhatsApp