کلاس آنلاین فارسی با داستان برای کودکان و نوجوانان بویژه غیر فارسی زبانان

کلاس آنلاین فارسی با داستان کلاس آنلاین فارسی با داستان کلاس های آنلاین آموزش زبان فارسی آکادمی LELB Society در همه سطوح و سنین مختلف برگزار می شود. محتوای آموزشی آکادمی LELB Society این مزیت را دارد که به طور کامل اوریجینال بوده و توسط تیم آموزشی مجرب آن تدوین می شود. در تدوین محتوای

Read more

About Hajar Aziz Zanjani

Hajar Aziz Zanjani is a professional Persian / Farsi teacher and full-time content developer in Farsi at LELB Society. She has published hundreds of original Persian lessons, created hundreds of Persian podcasts, and taught so many Persian students all around the globe. She's got an MBA degree and is an SEO expert. Study our guest posting guidelines for authors.

Leave a Comment