آموزش خواندن و نوشتن فارسی به غیر فارسی زبانان در مدرسه آنلاین فارسی

کلاس رایگان آموزش فارسی

آموزش خواندن و نوشتن فارسی به غیر فارسی زبانان از سطح مقدماتی تا پیشرفته در مدرسه آنلاین فارسی LELB Society، با روش های نوین و غیرکتابی می باشد. آموزش خواندن و نوشتن فارسی به کودکان ایرانی خارج از کشور با شعر و داستان به شکل جذاب و شاد تدریس می شود. فارسی آموزان علاوه بر

Learn Persian Alphabet for All Levels & Age Groups

Learn Persian alphabet with videos for non-Persian speakers

Learn Persian alphabet with top Persian tutorials and videos to practice reading and writing in Farsi for non-Persian speakers. Learn how to read and write in Farsi with Persian-speaking teachers. Learn Persian alphabet with videos At LELB Society, our Farsi learners can access tons of top Persian lessons developed by our Persian teachers and team

شگفتی های اسب دریایی برای آموزش زبان فارسی

شگفتی های اسب دریایی برای آموزش زبان فارسی به نوجوانان

مطالب علمی در زبان فارسی با موضوع اسب دریایی و زندگی شگفت انگیز آن به همراه ویدیوی آموزشی برای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان نسخه انگلیسی زندگی اسب دریایی برای خواندن این درس به زبان انگلیسی، اینجا را کلیک کنید. اسب دریایی چیست؟ باید بدانید که اسب دریایی، اسب نیست. اسب دریایی یک

روخوانی فارسی برای کودکان غیر فارسی زبان درباره صبح

Reading Out Practice in Farsi with Correction at LELB Society - Learn Persian Online

روخوانی فارسی برای کودکان غیر فارسی زبان درباره صبح با جمله های ساده و کاربردی بعنوان یک فعالیت فراکلاسی برای تمرین خواندن فارسی و یادگیری واژگان فارسی در جمله تمرین روخوانی فارسی برای کودکان هر کدام از شما، پاراگراف خودتان را بخوانید و به شکل پیام صوتی از طریق سامانه موجود در سایت برای من

آموزش الفبای فارسی با صداهای کوتاه ـَــِــُ در فارسی برای کودکان

learn Persian vowels for kids with videos and words at LELB Society

آموزش الفبای فارسی با صداهای کوتاه ـَــِــُ در فارسی برای کودکان غیر فارسی زبان با کلمات ساده برای یادگیری خواندن و نوشتن فارسی در ویدیوی آموزشی صداهای کوتاه ـَــِــُ در فارسی صداهای کوتاه ـَــِــُ به تنهایی خوانده نمی شوند. این صداها زیر یا روی حروف الفبای فارسی قرار گرفته و با آن ها می توانیم

روخوانی متون فارسی از الف تا ی با ویدیو برای غیر فارسی زبانان

Learn Persian Alphabet Letter i at LELB Society with podcast

تمرین روخوانی متون فارسی از حرف الف تا ی با ویدیو برای غیر فارسی زبانان تدریس شده به زبان انگلیسی برای افزایش دایره واژگان فارسی و تمرین تلفظ درست واژگان آشنایی با حروف الفبا از الف تا واو برای آشنایی با حروف الفبای فارسی از الف تا واو، این درس را بخوانید. برای تمرین نوشتن

روخوانی متون فارسی از الف تا گاف با ویدیو برای غیر فارسی زبانان

Learn Persian Alphabet letters K & G at LELB Society with explanations to read and write in Farsi

تمرین روخوانی متون فارسی از حرف الف تا گاف با ویدیو برای غیر فارسی زبانان تدریس شده به زبان انگلیسی شامل واژگان و جمله های بسیار ساده و رایج در زبان فارسی و تمرین تلفظ و افزایش دایره واژگان آشنایی با حروف الفبا از الف تا غین برای آشنایی با حروف الفبای فارسی از الف

روخوانی متون فارسی از الف تا واو با ویدیو برای غیر فارسی زبانان

Learn Persian Alphabet Letters N & V at LELB Society

تمرین روخوانی متون فارسی و آشنایی با حروف الفبای فارسی از حرف الف تا واو تدریس شده به زبان انگلیسی برای غیر فارسی زبانان به همراه ویدیو، افزایش دایره واژگان زبان فارسی و تمرین تلفظ آشنایی با حروف الفبا از الف تا گاف برای آشنایی با حروف الفبای فارسی از الف تا گاف، این درس

روخوانی متون فارسی از الف تا غین با ویدیو برای آموزش الفبای زبان فارسی

Learn Persian Alphabets Ein & Ghein at LELB Society

تمرین روخوانی متون فارسی از حرف الف تا غین برای آموزش حروف الفبای فارسی و تمرین خواندن و نوشتن تدریس شده به زبان انگلیسی ایده آل برای افزایش دایره واژگان فارسی و تمرین تلفظ واژگان آشنایی با حروف الفبا از الف تا ضاد برای آشنایی با حروف الفبای فارسی از الف تا ضاد، این درس

روخوانی متون فارسی از الف تا ض با ویدیو برای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

Learn Persian Alphabet Letters Sad Zad at LELB Society

تمرین روخوانی فارسی از الف تا ض برای آشنایی حروف الفبای فارسی در کلمات و جملات ساده فارسی در سطح مقدماتی به همراه ویدیو برای آموزش آنلاین زبان فارسی به غیر فارسی زبانان آشنایی با حروف الفبا از الف تا ژ برای آشنایی با حروف الفبای فارسی از الف تا ژ، این درس را بخوانید.