Log in

داستان قورباغه مغرور برای آموزش زبان فارسی به کودکان

Published on April 18th, 2024 | Last updated on April 18th, 2024 by | Category: Learn Persian Online with 400 Persian Lessons + Videos | 14 Comments on داستان قورباغه مغرور برای آموزش زبان فارسی به کودکان | 224 Views | Reading Time: 6 minutes

داستان قورباغه مغرور برای آموزش زبان فارسی به کودکان و نوجوانان با داستان های ساده و آموزنده ازوپ همراه با ویدیو، لیست واژگان فارسی و نسخه انگلیسی داستان برای پرورش کودک دوزبانه

ساده نویسی: هاجر عزیز زنجانی

نسخه انگلیسی داستان قورباغه مغرور

برای خواندن نسخه انگلیسی داستان قورباغه مغرور، بر روی لینک زیر کلیک کنید:

The Quack Frog by Aesop for ESL Students

The Quack Frog by Aesop for ESL Students

ویدیوی داستان قورباغه مغرور

متن داستان قورباغه مغرور

Learn Persian online frog crab Kelileh & Demneh at LELB Society-min
آموزش زبان فارسی به کودکان با داستان قورباغه مغرور

روزی روزگاری، در میان یک جنگل سرسبز، مردابی بود. قورباغه مغروری در این مرداب زندگی می کرد. در یکی از روزها، قورباغه نگاهی به اطراف انداخت و قور قور صدا کرد. اما، هیچ کدام از حیوانات به او توجه نکردند.

The Quack Frog by Aesop for ESL Students with a podcast and vocabulary practice
داستان قورباغه مغرور برای آموزش زبان فارسی به کودکان و نوجوانان به همراه ویدیو و نسخه انگلیسی

قورباغه باد به غبغب انداخت. او می خواست خودی نشان دهد. قورباغه مغرور با سر و صدای زیاد، حیوانات را به سوی مرداب کشاند. قورباغه با صدای قور قور به همه گفت: «آیا می دانید من پزشک ماهری هستم. من با دارو های خیلی خوب، هر بیماری را درمان می کنم. هر کس درد یا مشکلی دارد، پیش من بیاید. دوای دردتان پیش من است.»

The Ox and the Frog from Aesop with video and vocabulary practice for ESL students
قورباغه مغرور و خودخواه ادعای پزشکی کرد و توجه حیوانات را به خود جلب کرد

در میان حیوانات، روباه با صدای بلند خندید. روباه فریاد زد: «کل اگر طبیب بودی، سر خود دوا نمودی. تو که ادعای دکتری می کنی، چرا دردهای خودت را درمان نکردی! این از پاهای کج و خمیده، آن از پوست لکه دار و چروکیده. تو چطور می توانی دردهای ما را درمان کنی. اول برو دردهای خودت را دوا کن. ما نمی توانیم به نصیحت های تو گوش کنیم.»

داستان شیر و روباه و گوزن برای آموزش زبان فارسی به کودکان و نوجوانان به همراه ویدیو و لیست واژگان
روباه دانا حرف قورباغه مغرور را قبول نکرد و به همه نشان داد که قورباغه یک پزشک نبود

ضرب المثل فارسی داستان قورباغه مغرور

کل اگر طبیب بودی، سر خود دوا نمودی

تو که لالایی بلدی، پس چرا خوابت نمی بره

تو اگر بیل زن هستی، باغچه خودت را بیل بزن

هر سه این ضرب المثل های فارسی به معنی مهارت نداشتن در کاری است. کسی که ادعای راهنمایی و حل مشکل دیگران را دارد. در حالیکه، نمی تواند مشکل خودش را حل کند. یعنی، کسی که فقط ادعای انجام کاری را می کند. در این داستان نیز، قورباغه بدون داشتن تخصص و مهارت فقط ادعای دکتری داشت.

باد به غبغب انداختن

به خود افتخار کردن، با غرور رفتار کردن، به خود نازیدن

این ضرب المثل فارسی برای کسی استفاده می شود که می خواهد خودش را به دیگران نشان دهد. کسی که به خودش افتخار می کند. یا کسی که می خواهد خودنمایی کند.

واژگان فارسی داستان قورباغه مغرور

 1. مرداب: آب ایستاده در یک جا، برکه و آبگیر عمیق
 2. غبغب: گوشت زیر گلو
 3. به سوی: به طرف
 4. دوا: دارو
 5. کل: کچل و بی مو
 6. طبیب: پزشک، دکتر
 7. ادعا کردن: گفتن حرفی که درستی آن ثابت نشده
 8. مغرور: خودبین، کسی که از خودش تعریف می کند
 9. نصیحت: سفارش، پند و اندرز، توصیه

پرسش های داستان قورباغه مغرور

بعد از خواندن داستان قورباغه مغرور به پرسش های زیر در کامنت جواب دهید. سوال های خود را هم می توانید در کامنت از ما بپرسید.

 1. کدام یک از ضرب المثل های فارسی داستان قورباغه مغرور را قبلا شنیده بودید؟
 2. روباه چطور صورت واقعی قورباغه را به حیوانات دیگر نشان داد؟
 3. چرا قورباغه باد به غبغب انداخت؟
 4. چرا قورباغه ادعای پزشکی کرد؟
 5. چرا حیوانات نباید برای درمان درد هایشان پیش قورباغه می رفتند؟

14 comments on “داستان قورباغه مغرور برای آموزش زبان فارسی به کودکان”

  • بله، درسته. در این داستان، قورباغه خیلی خودخواه و مغرور بود و به همه حیوانات می گفت که دارویی برای درمان همه بیماری ها دارد. در حالی که این قورباغه نمی توانست حتی بیماری خودش را درمان کند.

 1. ۱.بله، ما یک بار این ضرب المثل را شنیدیم در داستان الاغ و سگ. خودم کردم که لعنت بر خودم باد.✅☝️🐶🧂
  ۲.روباه گفت« تو که ادعای دکتری می کنی، چرا دردهای خودت را درمان نکردی! این از پاهای کج و خمیده، آن از پوست لکه دار و چروکیده.🦊🗣️😀👎
  ۳.برای اینکه می خواست توجه حیوانات دیگر را جلب کند.

  • آفرین احمد. مثل همیشه، خیلی خوب به پرسش ها پاسخ دادی. در داستان قورباغه مغرور، قورباغه ادعای پزشکی می کرد در حالی که نمی توانست بیماری و مشکل خودش را درمان کند. به همین خاطر، حرف قورباغه فقط در حد ادعا بود، و نه چیز دیگر

 2. ۱.(بله، من از یکی دوستانم شنیده ام . (کل اگر طبیب بودی، سر خود دوا نمودی
  ۲. روباه گفت : پاهای کج و خمیده داری و پوست لکه دار و چروکیده داری
  ۳. برای آنکه دلش می خواست توجه حیوانات دیگر را جلب کند.

  • آفرین بر شما. ضرب المثل “کل اگر طبیب بودی، سر خود دوا نمودی” با موضوع این داستان نسبت مستقیم دارد. این ضرب المثل به کسی گفته می شود که مانند قورباغه، ادعا می کند که می تواند کاری را انجام دهد، ولی توان و دانش انجام آن کار را ندارد

 3. ۱- .من هیچ کدام از این ضرب المثل ها را نشنیده بودم

  ۲- .روباه با نشان دادن پاهای کج و چروک قورباغه به همه گفت که او دکتر نیست

  ۳- .قورباغه حواس همه را به خود جلب کند

  ۴- .قورباغه گفت که او دکتر است برای اینکه می خواست حیوانات به او توجه کنند

  ۵- .آنها نباید پیش قورباغه بروند برای اینکه او دروغ می گوید

  به نظر شما “تو که لالایی بلدی، پس چرا خوابت نمی بره؟” یعنی چی؟

  • آفرین دل آرا جان، درست به پرسش ها جواب دادی.
   در این داستان، قورباغه برای جلب توجه بقیه حیوانات، ادعای دکتری کرد. همان طور که پریسا هم گفته، روباه دست قورباغه را رو‌ کرد. یعنی، به او و حیوانات نشان داد که ادعای دکتری قورباغه چرا نمی تواند درست باشد.

  • فکر می کنم این ضرب المثل فارسی به این معنی است که اگر ادعا می کنید می توانید کاری را انجام دهید، چرا نمی توانید آن را برای خودتان انجام دهید؟

   • بله، درست است. مهارت و تخصص در هر کاری به دانش و تمرین نیاز ندارد. وقتی کسی ادعای انجام کاری را می کند یعنی می تواند از عهده انجام آن کار به خوبی بر بیاید. در نتیجه، ادعای دروغ دردسر زیادی برای هر کس بوجود می آورد.

 4. 1- فکر نمی کنم قبلاً هیچ یک از این ضرب المثل های ایرانی را شنیده باشم

  2- روباه صورت واقعی قورباغه را به حیوانات دیگر نشان داد با نشان دادن به همه که قورباغه به دلیل پوست چروکیده و پاهای

  3- اگر قورباغه دکتر بود، اول به خودش کمک می کرد

  4- قورباغه ادعای پزشکی کرد که همه حیوانات اگر مریض هستند به او بیایند

  5- حیوانات نباید برای درمان درد هایشان پیش قورباغه می رفتند چون قورباغه یک دکتر واقعی نیست و سعی می کند آنها را فریب دهد

  چرا همیشه راستگو بودن مهم است؟

  • .راستگو بودن مهم است برای اینکه دوروغ گفتن خوب نیست و اعتماد دیگران را از بین می برد

   • بله، کاملا درست است. بخصوص، وقتی کسی همیشه دروغ بگوید و بعنوان یک فرد دروغگو شناخته شود، دیگر هیچ کس حرف هایش را باور نمی کند.
    از سوی دیگر، همیشه ماه پشت ابر نمی ماند. یعنی، یک روز واقعیت معلوم می شود.

  • خیلی خوب به پرسش ها جواب دادی پریسا جان.
   در این داستان، قورباغه می خواست خودی نشان دهد. برای این که حیوانات دیگر به او توجه کنند و احترام بگذارند.
   در واقع، روباه صورت واقعی قورباغه را به بقیه حیوانات نشان داد.

Leave a Comment

Chat