Reply To: کلاس فارسی درباره زندگی شهری و روستایی

#107917
Hajar Aziz Zanjani
Participant

بله، درسته.

غذاهای ارگانیک، چه جور هستند؟

شهر همه چیز دارد.

از نظر آب و هوا کدام بهتر است، شهر یا روستا؟

Categories:

This page was published on by