آداب مهمانی رفتن در کلاس آموزش زبان فارسی

Viewing 1 reply thread
 • Author
  Posts
  • #107721

   شما می دانید مهمانی رفتن چیست؟

   آیا هر وقت دوست داشتیم می توانیم به دیدن کسی برویم؟

   وقتی مهمان کسی هستیم بهتر است چه کارهایی انجام دهیم؟

   چه زمان هایی می توانیم بدون دعوت به مهمانی برویم؟

  • #107815
   tahereh hemmati
   Participant

   ۱- به خانه دوستان و آشنایان رفتن .

   ۲ -نه، بدون اطلاع قبلی جایی رفتن به دور از ادب است.

   ۳-به قوانین خانه میزبان احترام بگذاریم.

   ۴- عیادت از بیمار در مراسم های عزاداری

   • #107818

    آفرین، خیلی خوبه

    ما در عید نوروز یا شب چله هم بدون دعوت به دیدن دوستان و آشنایان می رویم.

Viewing 1 reply thread
 • You must be logged in to reply to this topic.

Last updated on July 27, 2022 by