تخم مرغ دزد شتر دزد می شود انجمن آموزش زبان فارسی

#110545

1. معنی ضرب المثل تخم مرغ دزد شتر دزد می شود این است که اول شروع به دزدیدن چیزهای کوچک مثل تخم مرغ می کنید و فکر می کنید طبیعی است اما بعد به دزدی ادامه می دهید و چیزهای بزرگتر مثل شتر را می دزدید.

2. نقش مادری که پسرش را دزد کرد این است که او دفعاتی را تشویق می‌کند که پسر چیزهای کوچکی را دزدیده باشد که باعث می‌شود پسر فکر کند دزدی درست است، بنابراین او چیزهای بیشتری را دزدید.

Categories:

Last updated on November 11, 2022 by