Reply To: فصل مورد علاقه شما چیست خواندن و نوشتن فارسی

#103725

آفرین، این اولین تمرین نوشتن بود خیلی خوبه

شکل درست جمله ها رو میتونی در زیر ببینی:

من پاییز را بیشتر از همه دوست دارم

برای این که خیلی گرم نیست و خیلی سرد هم نیست. برای همین من پاییز را بیشتر دوست دارم.

Categories:

Last updated on May 15, 2022 by