Reply To: شغل مورد علاقه شما چیست؟ مکالمه زبان فارسی

#104674

آفرین دایانا جان. بله، شغل داروسازی و پرستاری خیلی خوب و مفید هستند. هم داروساز و هم پرستار به بیمارها کمک می کنند تا زود خوب بشند و سلامتی شون رو دوباره به دست بیارند.

شکل درست جمله شما این گونه است:

من این شغل ها رو دوست دارم برای اینکه از آنها لذت می برم.

Categories:

Last updated on May 29, 2022 by