Reply To: Delara & Parisa Fallah Portfolio Assessment

#104757

برای تمرین نوشتن و صحبت کردن به لینک زیر پاسخ دهید.

تاثیر موفقیت تحصیلی در زندگی – مکالمه فارسی

برای تمرین شنیدن و خواندن در فارسی درس زیر را ببینید و به سوالات آن در قسمت کامنت گذاری درس پاسخ دهید.

داستان لاک پشت و مرغابیها -آموزش آنلاین زبان فارسی به کودکان با پادکست

Categories:

This page was published on by