Reply To: کلاس فارسی درباره زندگی شهری و روستایی

#107915
Marzieh Ebtelahi
Participant

۱-روستا جایی است در اطراف شهر که زمین های کشاورزی و دامداری دارد.

۲-در روستا غذاهای تازه و ارگانیک میخورند.

۳-من در شهر لندن زندگی میکنم.

۴-شهر بزرگتر ازدوستا است و شهر بیمارستان و سینما دارد

۵-.من در شهر دوست دارم چون همچه دارد

Categories:

Last updated on August 4, 2022 by