Reply To: مکالمه فارسی درباره رخدادهای طبیعی کلاس فارسی

#108040
Assal Rabiy
Participant

۱:من فکر می کنم زلزله خطر نک تر أز آتشفشان أست برای آن که زلزله بدونه إخطاریه می آید و باعث خرابی خانه ها،مدرسه ها و بیزینس .ها می شود

۲:بله من زلزله در شهره ملبورن تجربه کردم وخانه ی ما لرزید.:

ایجاد سیستم آموزشی، آمادگی و پیش بینی و کاهش گاز اتمی از جو

Categories:

This page was published on by