Reply To: مکالمه فارسی درباره وسایل ارتباط جمعی

#108389

بله کیان جان. کاملا درست می گی. امروزه، خیلی از کارها با اینترنت انجام می شه، مثل تشکیل کلاس آنلاین فارسی. برای درس خواندن و بازی کردن هم از اینترنت استفاده می کنیم، هم به شکل فردی و هم به شکل گروهی.

اینترنت در دنیای امروز، فاصله ها را برداشته و مردم از هر کجای دنیا، به راحتی می توانند با هم حرف بزنند و ارتباط برقرار کنند.

Categories:

This page was published on by