Log in

آموزش حرف ض به کودکان با داستان در مدرسه فارسی

Published on May 23rd, 2024 | Last updated on May 23rd, 2024 by | Category: Learn Persian Online with 500 Persian Lessons + Videos | No Comments on آموزش حرف ض به کودکان با داستان در مدرسه فارسی | 90 Views | Reading Time: 8 minutes

آموزش حرف ض به کودکان با داستان در مدرسه فارسی LELB Society با کلمه ها و یادگیری فعال خواندن و نوشتن زبان فارسی با فعالیت های آموزشی جذاب در کلاس آنلاین آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

تدوین: هاجر عزیز زنجانی

ویدیوی آموزش حرف ض به کودکان با داستان

در ویدیوی زیر، برای آموزش شکل و صدای حرف ض به کودکان با داستان از کلمه های ملموس فارسی همراه با تصویر استفاده شده است. درس آموزش حرف ض به کودکان با داستان جذاب خانواده ز، ذ، ظ و ض توسط مدرس زبان فارسی LELB Society با عکس و انیمیشن تدوین شده است. طوری که یادگیری و به خاطر سپاری کلمه های فارسی مرتبط با حرف ض را برای کودکان غیر فارسی زبان آسان و جذاب نماید.

آموزش حرف ض به کودکان در مدرسه فارسی آنلاین

در درس آموزش حرف ض به کودکان با داستان از کلمه های فارسی مرتبط با حرف ض استفاده شده است. در درس آموزش حرف ضاد با استفاده از قالب داستان، آموزش حروف هم صدای ز، ذ و ظ در کنار آموزش حرف ض صورت گرفته است.

Persian letters with the same sound in the Persian alphabet to practice Farsi pronunciation
آموزش کامل حروف الفبای فارسی برای همه گروه های سنی به ویژه کودکان در دو نسخه فارسی و انگلیسی

تدریس الفبای زبان فارسی به غیر فارسی زبانان در مدرسه فارسی آنلاین LELB Society به شکل متفاوتی صورت گرفته است. در تدوین این درس ها، نیازهای آموزشی غیر فارسی زبانان به ویژه کودکان با توجه به سنین مختلف در نظر گرفته شده است.

5 نکته آموزشی داستان خانواده ز، ذ، ظ و ض

آموزش حروف الفبای فارسی به کودکان در مدرسه آنلاین فارسی
بسته کامل حروف الفبای فارسی به همراه ویدیو و پشتیبانی مدرسین دوزبانه
  1. در داستان آموزش حرف ض به کودکان از کلمه های متعدد با حروف ز، ذ، ظ و ض استفاده شده است. بنابراین، کودکان حروف ز، ذ، ظ و ض در کلمه های مربوط به خودشان یاد می گیرند.
  2. داستان به صورت نمادین حروف ز، ذ، ظ و ض به عنوان اعضای یک خانواده معرفی می کند. این حروف در خانواده، هر کدام نقش ویژه ای دارند.
  3. مفاهیم خانواده نظیر همدلی، همکاری و یک صدا بودن در این داستان به شکل ملموس بکار گرفته شده است.
  4. اعضای خانواده ز، ذ، ظ و ض به هم کمک می کنند. هر عضو از خانواده، اهمیت خودش را دارد.
  5. هر کدام از حروف ز، ذ، ظ و ض در کلمه های خاص خودش ظاهر می شود. ما این حروف را در کلمه هایشان شناخته و به خاطر می سپاریم.
How to write Persian alphabet for beginners with a video and comment form to practice writing in our Persian School
آموزش حروف الفبای فارسی به شکل ساده با استفاده از شعر و انیمیشن برای کودکان

 داستان خانواده ز، ذ، ظ و ض

یک سرزمین پر از کلمه و جمله های زیبا بود. آنجا یک خانواده شاد با نام های ز، ذ، ظ و ض زندگی می کردند. شکل و قیافه خانواده ز، ذ، ظ و ض باهم فرق داشت. ولی همگی صداشون یکی بود. همه آنها هم صدا با صدای ز بودند.

ز با موهای بلند و سیاه، مثل زرافه قد بلند بود. ز کوهنوردی را خیلی دوست داشت. ذ با موهای کوتاه و قهوه ای مثل گنجشک بود. ذ خیلی باذوق بود. ذ از آواز خواندن لذت می برد. ذ همیشه از مهمان ها پذیرایی می کرد.

ظ با موهای طلایی، باهوش و منظم بود. ظ خیلی مواظب خود و خانواده اش بود. ظ همیشه نظافت و تمیزی را دوست داشت. ض با موهای صاف، چابک و ورزشکار بود. ض دلسوز و مهربان بود. ض خیلی قوی و پر کار بود. ض به هر کسی که  ضعیف یا مریض بود، کمک می کرد. ض ریاضی و حساب کردن را دوست داشت.

هر روز صبح، اعضای خانواده ز، ذ، ظ و ض دور هم جمع می شدند. آنها باهم صبحانه می خوردند. آنها درباره برنامه روزانه شون باهم صحبت می کردند.

بعضی وقت ها، خانواده ز باهم به گردش می رفتند. آنها کلمه های تازه را پیدا می کردند. هر کدام از خانواده ز، ذ، ظ و ض در جای خودش در کلمه می نشست. هر کدام از خانواده ز، ذ، ظ و ض که کلمه خودش را پیدا می کرد آن را بلند می خواند.

ز خودش را در کلمه های زمین، زرد، زیبا پیدا کرد. ذ خودش را در غذا، لذیذ، ذرت و ذره گذاشت. ظ هم به دنبال ظرف، ظهر، نظم و منتظر گشت. ض هم حوض ماهی، مریض، ضعیف و ضرر را پیدا کرد.

اعضای خانواده ز باهم کار می کردند. ز، ذ، ظ و ض به همدیگر در پیدا کردن کلمه های خودشون کمک می کردند. هر کدام از آن ها با کلمه خودش، یک جمله زیبا درست می کرد. آنها در دنیای زبان فارسی باهم یک صدا بودند.

خانواده ز، ذ، ظ و ض دست به دست هم دادند. خانواده ز باهم شروع به آواز خواندن کردند. امروز نوبت ضاد بود تا خودش را به همه نشان دهد.

شعر خانواده ز، ذ، ظ و ض

Family Members in Farsi
داستان خانواده ز، ذ، ظ و ض

سلام سلام بچه ها، چطوره حال شما؟

ما خانواده ز هستیم، هم صدا و آشنا هستیم

شکل مختلف داریم، اما صدا ز داریم

ما اعضای یک خانواده هستیم

شما هستین آشنا با حرف ز تو هر جا

ز مثل رنگ زرد، یا مثل زمین یا زیبا

راستی دیدین حرف ذال، هم تو ذرت هم تو غذا

شما شناختین حرف ظا هم توی ظهر هس هم توی نظم

حالا نوبت ضاد هس، اونم هم صدای ما هس

صداش کنیم ما باهم، آهای ضاد، بیا ضاد

بیا که منتظر تو هستیم، ما همه صدای ز هستیم

ض ض ض هستم، شکلم داره کمی فرق

آسون میشم من برات، وقتی بشیم آشنا

اگه بخوریم زیاد، شیرینی و شکلات، ضرر داره بچه ها

اگه خوب نخوریم ما غذا، ضعیف میشیم بچه ها

اگه مراقب نباشیم، مریض میشیم خیلی زیاد

پس میخوای مریض نشی، ضعیف و درمونده نشی

غذای سالم بخوریم، ورزش و نرمش بکنیم

نبض ما نشون میده ضربان قلب ما

بعضی چیزها تو فضا، دیده نشه با چشم ما

ض ض ض هستم، هم تو ریاضی هستم، عاشق شمردن هستم

ض ض ض هستم، حاضر میشم سر وقت، دیر نکنم من هیچ وقت

ض ض ض هستم، راضی و خوشحال هستم

خانواده ز، ذ، ظ و ض خوشحال و خندان با هم شدن یک صدا

حالا شناختین شما، شکل های ز، ذ، ظ و ض هر کدوم هستن کجا

بعد از این گشت و گذار، خوش گذشت به همه مون بچه ها، بریم تو خونه هامون، بسازیم جمله ها مون

5 فعالیت آموزشی جذاب در کلاس آنلاین آموزش زبان فارسی

Learn Farsi Online with Native Speakers in Live Classes and Asynchronously

در کلاس آنلاین آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان از فعالیت های متنوع و جذاب برای یادگیری آسان استفاده می شود. چند نمونه از فعالیت ها به شرح زیر می باشد:

  1. در کلاس آنلاین زبان فارسی از کودکان خواسته می شود که داستان حروف ز، ذ، ظ و ض از زبان خودشان تعریف کنند. فارسی آموزان، قبل از کلاس بر اساس نیاز و زمان خود می توانند یک تا چند بار ویدیو آموزش حرف ض با داستان را ببینند.
  2. فارسی آموزان مفاهیم یاد گرفته شده را در کلاس آنلاین زبان فارسی ارائه می دهند. مدرس زبان فارسی با پرسش و گفتگو با فارسی آموزان، آنها را در یادگیری بهتر کمک می کند.
  3. فارسی آموزان کلمه های جدید یاد گرفته شده را در قسمت کامنت گذاری پایان درس می نویسند.
  4. فارسی آموزان از کلمه های جدید در قسمت کامنت گذاری جمله می سازند. مدرس فارسی در تصحیح جمله ها و بکار گرفتن شکل درست کلمه ها در کامنت پاسخ می دهد.
  5. مدرس فارسی در کلاس آنلاین زبان فارسی با کودکان بازی حدس کلمه با حروف ز، ذ، ظ و ض را انجام می دهد.

Leave a Comment

Chat