داستان فارسی گرگها و سگهای گله با ترجمه انگلیسی و لیست واژگان

داستان فارسی گرگها و سگهای گله برای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان به همراه نسخه انگلیسی داستان  و ویدیوی آموزشی به عنوان پادکست مناسب برای آموزش فارسی به نوجوانان و بزرگسالان نسخه انگلیسی داستان فارسی گرگها و سگهای گله برای خواندن داستان فارسی گرگها و سگهای گله به زبان انگلیسی، اینجا را کلیک … Read more

This lesson was published on Mar 28, 2022 by

Login to study this lesson.

8 comments on “داستان فارسی گرگها و سگهای گله با ترجمه انگلیسی و لیست واژگان”

  1. ۱ گرگها ریسک کردند و به سمت سگهای گله نزدیک شدند چون خیلی گرسنه هستند و یه برنامه داشتند

Leave a Comment