Log in

تاثیر مثبت تکنولوژی بر زندگی انسان در انجمن زبان فارسی

Last updated on December 2, 2022 by with 8 Views and Reading Time: 2 minutes
#111180

ورود ربات ها به زندگی به احتمال زیاد در آینده ای نزدیک به شکل گسترده تری خواهد بود.

پیشرفت تکنولوژی تاثیر مثبت زیادی در زندگی انسان ها داشته است. همان طور که گفتید ارتباط را آسان تر کرده است. به علاوه، کارها سریع تر انجام می گیرد. بیشتر کارها با ماشین آلات و دستگاه ها انجام می شود. افراد فقط درست کار کردن وسایل را کنترل می کنند. خیلی از شغل های قدیمی از بین رفته و شغل های تازه ای جای آن ها را گرفته است. پیشرفت تکنولوژی در پزشکی جان انسان های زیادی را نجات داده است.

ولی با وجود همه ی این موارد، پیشرفت تکنولوژی تاثیر های بد زیادی برای ما و همین طور دنیای اطراف ما دارد.

درباره تاثیر بد پیشرفت تکنولوژی در دنیای اطراف چه چیزهایی می توانید بگویید؟

We respond to all comments immediately. View the 20 newest comments and new topics in forums, or create a new topic in forums.

Leave a Comment