حفظ آرامش در شرایط سخت در انجمن آموزش زبان فارسی

#112045

1- داستان جالب است برای اینکه اهمیت حفظ آرامش در مواقع خطر را نشان می دهد.

2- اگر در مواقع خطر آرام بمانید چه اتفاقی می افتد؟

3- خرگوش چگونه توانست از شر شیر خلاص شود؟

4- به نظرم آموزش زبان فارسی از طریق داستان خوب است چون از آن لذت می برم و لغات جدیدی یاد گرفتم.

Categories:

This page was published on by