Reply To: تفاوت شد و می شود در دستور زبان فارسی

#103418

سلام. خیلی ممنون که از این انجمن برای طرح سوالهای فارسی خود استفاده می کنید.

در پاسخ به سوال شما، باید بگم که تفاوت بین شد و می شود در زمان فعل آنها است.

مصدر این فعل، شدن است، و در جمله “هوا بارانی شد”، زمان فعل، گذشته ساده است. ولی در جمله “هوا بارانی می شود”، زمان فعل حال ساده است.

برای آشنایی بیشتر با انواع زمانها در زبان فارسی و صرف فعل در زبان فارسی، به بسته کامل آموزش دستور زبان فارسی مراجعه کنید.

Last updated on May 7, 2022 by