زمان حال ساده در زبان فارسی با مثال و ویدیو

زمان حال ساده در زبان فارسی با مثال های فراوان و ویدیوی آموزشی به عنوان پادکست برای آموزش آنلاین زبان فارسی به غیر فارسی زبانان کاربرد زمان حال ساده در فارسی زمان حال ساده در … Read more

This lesson was published on: 08/12/21