تنها مجموعه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان بطور کامل

#113762

سلام، امیدوارم هفته خوبی رو داشته باشین.

برای کلاس این هفته، داستان جالب “پاسخ زیرکانه” را در مجموعه آموزش زبان فارسی با لینک زیر ببینید. کلمات فارسی جدید را در آن یاد گرفته و به سوال هایش در کامنت همان درس جواب دهید.

داستان پاسخ زیرکانه در مجموعه آموزش زبان فارسی

برای تمرین بیشتر به سوال های زیر هم در اینجا جواب دهید.

1- معنی هر یک از کلمات زیر را نوشته و برای هر کدام یک جمله بسازید.

کسب کردن:

جرات کردن:

تحسین کردن:

خویشاوند:

زیرک:

نحیف:

2- چه کلمات جدیدی در این درس یاد گرفتید؟

3- شما بیشتر وقت تان را برای چه چیزی صرف می کنید؟

Last updated on February 5, 2023 by