معرفی خود در فارسی برای کودکان آموزش زبان فارسی

معرفی خود در فارسی برای کودکان – آموزش زبان فارسی برای کودکان و نوجوانان به همراه ویدیو یا پادکست و تمرین های مفید برای معرفی خود Watch this video on YouTube پرسیدن اسم کسی  اسم شما چیه؟ اسم من هاجره. اسمت چیه؟ اسم من بیتاست. اسم فامیلی من زنجانی هست. اسم فامیلی تو چیه؟ اسم

Read more

About Hajar Aziz Zanjani

Hajar Aziz Zanjani is a professional Persian / Farsi teacher and full-time content developer in Farsi at LELB Society. She has published hundreds of original Persian lessons, created hundreds of Persian podcasts, and taught so many Persian students all around the globe. She's got an MBA degree and is an SEO expert. Study our guest posting guidelines for authors.

Leave a Comment