آموزش حروف عین و غین از الفبای فارسی – آموزش الفبای فارسی

آموزش حروف عین و غین از الفبای فارسی برای آموزش آنلاین زبان فارسی به غیر فارسی زبانان و تمرین خواندن و نوشتن در فارسی به همراه ویدیو یا پادکست و تخته سیاه دیجیتالی و مثال … Read more

This lesson was published on: 03/3/21