Log in

آموزش حرف ب از الفبای فارسی برای کودکان و خردسالان

آموزش حرف ب از الفبای فارسی برای کودکان و خردسالان با استفاده از شعر، انیمیشن و تصاویر به شکل جذاب و شاد

آموزش حرف ب

سلام سلام بچه ها

بیاین بیاین به اینجا

باهم بشیم آشنا

من حرف ب ب ب هستم

من ب آخر هستم.

آخر آب نشستم.

منو ببین روی لب، وقتی داره می خنده

نقطه ام روی چونه، همدم من می مونه

ب آخرم ب آخر

در کلمات بسیار، من آخرین حرف هستم.

وقتی میای تاب بازی، آخر تاب نشستم.

وقتی کتاب می خونی، من ب آخر هستم.

وقتی آفتاب درمیاد، ببین چه شکلی هستم.

شکل خنده روی لب، من صدای ب هستم.

یادت باشه توی قلب، من حرف آخر هستم.

فقط با لبهات بگو، ب ب ب بگو.

بدون دندون میاد، صدای من با لبهات

بـ غیر آخر هستم، کوچک و چسبان هستم.

فقط یک نقطه دارم، ببین شکل نازم، روی خط درازم

بـ غیر آخر هستم، اول بابا نشستم.

اول بیتا من هستم، بـ بـ بـ هستم.

هم توی ابر، هم بارون، هم توی باد و برفم

توی برگ سبز درختها، توی بهار زیبا

بـ بـ بـ هستم، بـ غیر آخر هستم.

وقتی بیای توپ بازی، با همه آشنا هستم

ابرو بالا نندازی، وقتی بیای به بازی

بو می کشیم با بینی، شکل من را می بینی

بـ بـ بـ هستم، بـ غیر آخر هستم.

هم اول و هم وسط، توی ببر و بز هستم.

حالا شناختین ما را، بـ غیر آخر هستم، ب آخر هم من هستم.

مداد رر بردار حالا بکش شکل من را

یادتون باشه بچه ها، همیشه روی خط ام، یک نقطه زیرم دارم.

حالا پاشین بچه ها، باهم بگین یک صدا

ب ب ب اینجاس، با همگی آشناس

هم توی سیب، هم بادام

هم توی اسب، هم بلبل

من صدای ب هستم، ب ب ب هستم.

توی کباب لذیذ، من صدای ب هستم.

یادتون باشه بچه ها، هر کاری داره آداب

اگه باهم خوب باشیم، همیشه شاداب می شیم.

بابا بزرگ مهربون، اینها رو یاد داد بهمون

حالا شدیم آشنا، با حرف ب تو دنیا

تو حروف الفبا، دومین حرف از اونها

بین الف و پ هستم، من ب ب ب هستم.

6 comments on “آموزش حرف ب از الفبای فارسی برای کودکان و خردسالان”

    • درسته تیارا جان. کلمه “بابا” را هم درست نوشتی. آفرین بر شما. حال می تونی جمله های ساده بسازی مثل جمله زیر
      بابا آب داد

    • تیارا جان، کلمه “آب” رو هم درست نوشتی. آفرین بر شما. با ساختن جمله های ساده در زبان فارسی از راه گذاشتن کامنت، شما می تونید خیلی زود، خواندن و نوشتن فارسی را یاد بگیرید

Leave a Comment