آموزش حروف ف و قاف از الفبای فارسی – آموزش الفبای فارسی

آموزش حروف ف و قاف از الفبای فارسی – آموزش الفبای فارسی و آموزش آنلاین زبان فارسی به غیر فارسی زبانان با استفاده از تخته سیاه دیجیتالی، پادکست و ویدیوی آموزشی و مثال های ساده و فراوان Watch this video on YouTube آموزش حرف ف در الفبای فارسی نام حرف ف، ف و صدای آن

Read more

About Dr. Mohammad Hossein Hariri Asl

Dr. Mohammad Hossein Hariri Asl is an English and Persian instructor, researcher, inventor, author, blogger, SEO expert, website developer, and the creator of LELB Society. He's got a PhD in TEFL (Teaching English as a Foreign Language). Study our guest posting guidelines for authors.

Leave a Comment