آموزش حروف ف و قاف از الفبای فارسی – آموزش الفبای فارسی

آموزش حروف ف و قاف از الفبای فارسی – آموزش الفبای فارسی و آموزش آنلاین زبان فارسی به غیر فارسی زبانان با استفاده از تخته سیاه دیجیتالی، پادکست و ویدیوی آموزشی و مثال های ساده و فراوان آموزش حرف ف در الفبای فارسی نام حرف ف، ف و صدای آن /fe/ می باشد.  کاربرد حرف … Read more

This lesson was published on Mar 09, 2021 by

Login to study this lesson.