آموزش حروف صاد و ضاد از الفبای فارسی – آموزش الفبای فارسی

آموزش حروف صاد و ضاد از الفبای فارسی به همراه پادکست و ویدیوی آموزشی و مثال های ساده و فراوان برای آموزش آنلاین زبان فارسی به غیر فارسی زبانان نام حرف ص، صاد و صدای … Read more

This lesson was published on: 01/26/21