آموزش حروف صاد و ضاد از الفبای فارسی – آموزش الفبای فارسی

آموزش حروف صاد و ضاد از الفبای فارسی به همراه پادکست و ویدیوی آموزشی و مثال های ساده و فراوان برای آموزش آنلاین زبان فارسی به غیر فارسی زبانان نام حرف ص، صاد و صدای آن /se/ می باشد. نام حرف ض، ضاد و صدای آن /ze/ می باشد. Watch this video on YouTube برای

Read more

About Dr. Mohammad Hossein Hariri Asl

Dr. Mohammad Hossein Hariri Asl is an English and Persian instructor, researcher, inventor, author, blogger, SEO expert, website developer, and the creator of LELB Society. He's got a PhD in TEFL (Teaching English as a Foreign Language). Study our guest posting guidelines for authors.

8 comments on “آموزش حروف صاد و ضاد از الفبای فارسی – آموزش الفبای فارسی”

   • بله، درسته. آفرین بر شما، کیان جان. واژه “صفر” یکی از ماه های تقویم هجری قمری است، و واژه “سفر” به معنی مسافرت رفتن است. با یک حرف “س” و “ص” معنی واژه تغییر می کنه

 1. آموزش حروف ص و ض از الفبای فارسی.
  نام حرف ص صاد و صدای آن /sod / میباشد.
  نام حرف ض ضاد و صدای آن /zod/ میباشد.
  کاربرد حرف ص در اول.
  صوت صمیمی صابون صبر صخره.
  کاربرد حرف ص در آخر کلمه.
  خصیص خاص مخصوص مخلص
  حرف صاد در بینایی به شکل یک بیضی که یک طرف آن تیز است و یک دنده یا برآمدگی در طرف چپ تیزی بیضی که به طرف چپ است دارد.
  کاربرد حرف ض در اول کلمه.
  ضور ضربه ضریب ضارب ضربت.
  کاربرد حرف ض در آخر کلمه.
  مریض حوض نقض بغض قبض.
  همانطور که میبینید حرف ض در آخر کلمه به الاوه ی دنده ای که به یک نیمدایره ختم میشود یک نقطه هم در بالایش دارد.
  همانطور که در مشاهده کردید حرف ص در آخر کلمه به یک دنده در طرف چپ که به یک نیمدایره ختم میشود دارد ولی در اول و وسط کلمه این نیمدایره حذف میشود و حرف ص میشود یک بیضی با یک دنده که در طرف چپ آن بیضی است و به یک تیزی ختم میشود.

  • خیلی ممنون بابت این مقاله در قالب کامنت. من امروز آن را ویرایش می کنم و در داخل این درس قرار می دهم. با سپاس.

Leave a Comment