داستان سگ و سایه اش – آموزش آنلاین فارسی با داستان

داستان سگ و سایه اش داستان سگ و سایه اش برای آموزش آنلاین فارسی با داستان برگرفته از داستان های ایساپ به نوشته دکتر محمد حسین حریری اصل برای آموزش آنلاین زبان فارسی به کودکان و نوجوانان به همراه پادکست و ویدیوی آموزشی و تمرین و پرسش روزی، روزگاری، در یک جنگل سرسبز، سگی یک … Read more

This lesson was published on Dec 09, 2020 by

Login to study this lesson.

2 comments on “داستان سگ و سایه اش – آموزش آنلاین فارسی با داستان”

    • بله، کاملا درست است. حسود بودن یا حسودی کردن باعث می شود انسان حسود خیلی از دوستان خود را از دست بدهد. در زبان فارسی می گوییم: حسود هرگز نیاسود. این ضرب المثل فارسی به این معناست که یک انسان حسود آرامش واقعی ندارد
      راضی با ض ضاد نوشته می شود که به این شکل است = راضی

Leave a Comment