شیر، سلطان جنگل – آموزش فارسی با داستان

داستان شیر، سلطان جنگل، برای آموزش فارسی به کودکان و نوجوانان با داستان های ساده و آموزنده برگرفته از داستان ها و افسانه های ازوپ، به نوشته محمد حسین حریری اصل، به همراه پادکست، واژگان جدید و پرسش و پاسخ در میان حیوانات نیرومند جنگل، بر سر اینکه کدام یک از آنها بیشترین تعداد بچه … Read more

This lesson was published on Jan 13, 2021 by

Login to study this lesson.