زمان حال التزامی در زبان فارسی

زمان حال التزامی در زبان فارسی به همراه ویدیو و پادکست آموزشی، مثال های فراوان و ساده و توضیحات کامل برای آموزش آنلاین زبان فارسی به غیر فارسی زبانان در زبان فارسی، برای بیان کاری که ممکن است و یا باید در زمان حال انجام شود، از زمان حال التزامی استفاده می شود. ساختار زمان … Read more

This lesson was published on Feb 07, 2021 by

Login to study this lesson.