زمان گذشته زنده یا گذشته نقلی در زبان فارسی

زمان گذشته زنده یا گذشته نقلی در زبان فارسی به همراه پادکست و مثال های فراوان برای آموزش دستور زبان فارسی به غیر فارسی زبانان کاربرد زمان گذشته زنده در فارسی زمان گذشته زنده یا … Read more

This lesson was published on: 08/29/21