داستان های فارسی موش کور و مادرش آموزش فارسی

داستان های فارسی موش کور و مادرش به همراه ویدیو برای آموزش زبان فارسی به کودکان و نوجوانان غیر فارسی زبان مناسب برای یادگیری واژگان فارسی در متون واقعی و آموزنده برگرفته از داستان های ازوپ با ترجمه دکتر محمد حسین حریری اصل نسخه انگلیسی داستان موش کور و مادرش برای خواندن داستان فارسی موش … Read more

تمرین املای فارسی در کلاس آنلاین با تصحیح غلط های املایی

تمرین املای فارسی در کلاس آنلاین با تصحیح غلط های املایی برای غیر فارسی زبانان به منظور یادگیری طرز صحیح نوشتن کلمات فارسی به ویژه برای کودکان و نوجوانان به طور مفید و کاربردی تمرین املای فارسی املای فارسی برای آشنایی با طرز درست نوشتن کلمات فارسی در قالب جملات فارسی و همچنین تمرین دستخط … Read more

بلند Meaning in Farsi – Learn Persian Online

بلند Meaning in Farsi بلند Meaning in Farsi /boland/ (adj) English: high, tall, loud Farsi: مرتفع، بسیار شدید، دراز، برافراشته، قد کشیده Verb: (بلند کردن (دراز کردن، بالا بردن)، بلند شدن (ایستادن،رشد کردن، دراز شدن Noun: بلندی Antonym: کوتاه Examples: .بهرام برخلاف برادرش، قد بلند و لاغر است Unlike his brother, Bahram is tall and … Read more

داستان لاک پشت و مرغابیها -آموزش آنلاین زبان فارسی به کودکان با پادکست

داستان لاک پشت و مرغابیها داستان لاک پشت و مرغابیها روزی، روزگاری در یکی از بیشه های سرسبز حیوانات مختلفی مثل فیل، آهو، مرغابی، غاز و لاک پشت با هم زندگی می کردند. همه آن ها از برکه آب کوچکی در بیشه برای خوردن و شنا کردن یا شستن خودشان استفاده می کردند. در میان … Read more