عبارت های پرسشی در زبان فارسی با مثال های ساده

عبارت های پرسشی در زبان فارسی برای آموزش آنلاین زبان فارسی به غیر فارسی زبانان و فرزندان ایرانیان خارج از کشور به همراه پادکست و توضیحات کامل Watch this video on YouTube چه / چی؟ الان داری چه کار / چی کار می کنی؟ الان دارم فارسی یاد می گیرم. رنگ مورد علاقه ات چیست

Read more

About Dr. Mohammad Hossein Hariri Asl

Dr. Mohammad Hossein Hariri Asl is an English and Persian instructor, researcher, inventor, author, blogger, SEO expert, website developer, and the creator of LELB Society. He's got a PhD in TEFL (Teaching English as a Foreign Language). Study our guest posting guidelines for authors.

4 comments on “عبارت های پرسشی در زبان فارسی با مثال های ساده”

 1. چه زمانی / چه زمانی / چه کسی؟

  چه زمانی به مدرسه میروی؟

  هر روز صبح، ساعت ده می روم / می روم مدرسه.

  چگونه / چگونه / چگونه / چگونه؟

  چگونه موسیقی را یاد گرفتید؟

  پیانو را نزد استاد موسیقی ام یاد گرفتم.

  • آفرین جید! خیلی خوب داری فارسی نوشتن رو تمرین می کنی
   بهتره بگی: هر روز صبح، ساعت ده به مدرسه می روم
   خیلی خوبه که پیانو زدن رو نزد استاد موسیقیت یاد گرفتی. من هم پیانو زدن رو خیلی دوست دارم

 2. چه چه

  الان چیکار میکنی؟

  الان دارم فارسی یاد میگیرم

  رنگ مورد علاقت چیه؟

  رنگ مورد علاقه من صورتی است.

  کدام کدام

  کدام شهر ایران را بیشتر دوست دارید؟

  من تهران رو دوست دارم

  • رنگ مورد علاقت چیه؟ ==> علاقه ات
   رنگ مورد علاقه من آبی آسمانی است
   من هم تهران رو دوست دارم. تهران پایتخت ایران است
   آفرین به تو، جید! همین کار رو ادامه بده تا فارسی نوشتن و دستور زبان فارسی رو خوب یاد بگیری

Leave a Comment