سلام و احوالپرسی فارسی

سلام و احوالپرسی فارسی در آموزش مکالمه ی فارسی به افراد غیرفارسی زبان

در آموزش مکالمه ی فارسی به افراد غیرفارسی زبان

سلام و احوالپرسی فارسی

سلام و احوالپرسی شروع یک صحبت با جملات ساده است. نحوه بیان و برخورد اولیه برای هر نوع مکالمه ی رسمی و غیررسمی، صمیمی و دوستانه مهم می باشد. بنابراین برای آغاز یک صحبت نکات زیر را یادآور می شویم:

سلام و احوالپرسی فارسی و نحوه برخورد اولیه و تاثیرگذار در مکالمه ی فارسی

ما روزانه با افراد مختلف در ارتباط هستیم، لحن صحبت و حالت چهره می تواند بیانگر شخصیت و احساس ما نسبت به آنها باشد. بنابراین در هنگام احوالپرسی بهتر است با روی گشاده و پرانرژی با افراد برخورد نموده و از جملات مثبت، خوب و دلنشین استفاده کنیم.

نکته مهم دیگر این است که باید به پاسخ های فرد مقابل خوب گوش نموده و متناسب با آن گفتگو را ادامه دهیم.

در آغاز گفتگو مانند یک ربات از جملات خشک استفاده ننموده، با تن صدا و لحن گفتگوی مناسب می توانیم ارتباطی پر انرژی و رسا داشته باشیم.

لحن صحبت، ارتباط چشمی و حالت چهره موارد تاثیرگذار بر احوالپرسی های ما هستند که با اعتماد به نفس صحبت کردن ارتباط مستقیم دارند.

هنگام دست دادن برای احوالپرسی، شُل و بی حس و حال دست ندهیم.

در صحبت رسمی یا با افراد غریبه برای ابراز ادب و احترام از ضمیرها و فعل های جمع استفاده می شود.

در صحبت های غیررسمی و دوستانه با توجه به صمیمی بودن با فرد مقابل برای دلنشین بودن آغاز صحبت از کلماتی نظیر عزیزم، خوبم یا اسم فرد استفاده می شود.

با توجه به موعد صحبت کردن از کلمات روز، وقت، صبح و شب استفاده می شود.

صحبت غیررسمی و دوستانه                   صحبت رسمی یا با افراد غریبه

سلام، صبحت بخیر                                     سلام، صبح تون بخیر

سلام، ممنونم، صبح بخیر، خوبی؟                   سلام، ممنونم، صبح شما هم بخیر، حالتون خوبه؟

بله، ممنون، من خوبم/عالی ام/ خیلی خوبم          بله، متشکرم/ سپاسگزارم/ خیلی ممنون، شما خوب هستین؟

وقتی شما شخصی را برای اولین بار دیده یا یک نفر شخص جدیدی را به شما معرفی می کند:

از ملاقات شما خوشحالم.

از آشنایی با شما خوشحالم/ خرسندم

از آشنایی تون خوشبختم

وقتی شما کسی را می بینید که مدت طولانی از او خبری نداشتید,برای بیان هیجان و تعجب خود را از جملات زیر استفاده کنید:

واو!! خیلی وقته ندیدیمت، چه خبر دوست خوبم؟

خوشحالم دوباره می بینمت، چه خبر؟

خیلی وقته از شما خبری ندارم، حالتون چطوره؟ (بیان رسمی)

بعضی وقت ها برای تنوع در احوالپرسی می توانید با جملات زیر در مورد آب و هوا صحبت را خوب آغاز نمایید:

سلام، چه هوای خوبی/ مطبوعی!

سلام، چه روز خوبیه! این طور نیس؟

روش های خداحافظی کردن در فارسی:

فردا می بینمت، خداحافظ/ خدانگهدار

بعد/ دوباره می بینمت خداحافظ

خوشحال شدم دیدمت، فعلا خداحافظ

به امید دیدار

Watch hundreds of educational videos on our YouTube channel.

Please share this post.

1 thought on “سلام و احوالپرسی فارسی در آموزش مکالمه ی فارسی به افراد غیرفارسی زبان”

  1. For this reason, careful consideration ought to be given when scouting for the sort of cartridge filter to use for your dust collector.
    Less frequent replacements, easy cleanability along with the decreased energy use related to nanofiber filters
    can help to eliminate the cost of operating a dust collector up to $5,
    000 per year. Modern commercial floors are cleaned with soap and warm drinking water.

    Reply

Leave a Comment

15 + 8 =