تولد Meaning in Farsi – Learn Persian Online

تولد Meaning in Farsi تولد Meaning in Farsi /tavallod/ (Noun) English: birth, nativity Farsi: پیدایش، ظهور، میلاد، ولادت، زادروز Verb: متولد شدن، تولد یافتن Adjective: متولد Antonym: وفات، فوت، مرگ Examples: .دختر عزیزم تولدت مبارک Happy birthday my dear daughter. .سهراب روز تولدش هدیه های زیادی گرفت Sohrab received many gifts on his birthday. .در … Read more

This lesson was published on May 27, 2020 by

Login to study this lesson.