Reply To: فصل مورد علاقه شما چیست خواندن و نوشتن فارسی

#103647

آفرین پوریا، خیلی عالیه چون خودت تلاش کردی و نوشتی

شکل درست کلمات زیر را ببین:

چهار فصل – پاییز – برگ ها – زمستان – میاد – برگ ها سبز می شوند

Last updated on May 13, 2022 by